Imme Gramsbergen

de Toekomst

Voor Blauwdruk ben ik op zoek gegaan naar het ‘allesomvattende’. Dit heb ik op basis van literatuur ingevuld vanuit een Middeleeuws wereldbeeld. Een wereld waarin het katholicisme in Europa niet weg te denken valt. Door gebruik te maken van fotografie in combinatie met textiel en andere materialen heb ik dit uitgewerkt in een installatie, zodat mijn interpretatie tastbaar wordt. Ik speel daarbij met de interactie tussen beeld en materiaal.

Mijn naam is Imme Gramsbergen (2004). Afgelopen zes jaar heb ik op het Corderius College gezeten in Amersfoort. Met veel plezier heb ik het vak beeldende kunst gevolgd. Dit jaar ben ik gestart met mijn studie Nederlandse taal en cultuur aan de Universiteit Leiden. Vanaf volgend jaar ga ik vakken aan de kunstacademie in Den Haag volgen. Naast taal en literatuur gaat mijn interesse uit naar levensovertuigingen, wereldbeelden en filosofie.

Imme Gramsbergen

Jan 14, 2004
net klaar met het VO

Aankomend beeldend kunstenaar

Andere projecten van Imme